Τα εμπιστεύματα Βασιλικής Ελλάδος δημιουργήθηκαν το 1913. Η Βασιλική Ελλάδα ως δημόσιος οργανισμός ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019 με εξουσιοδότηση που χορηγήθηκε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και το Ιανουαρίο του 2022 μετεγκαταστάθηκε στη δικαιοδοσία της Ένωση'ς Πολιτείας της Βρετανικής Κοινοπολιτείας και εγγράφηκε με τον αριθμό 3 ως Privatus Negotium περιορισμένη από εγγύηση.

Το ίδρυμα Βασιλικής Ελλάδος ανήκει στον Ελληνικό και Νορβηγικό λαό.

Το ίδρυμα Βασιλικής Ελλάδος διοικείται από Το Στέμμα της Κοινοπολιτείας για λογαριασμό αυτών των λαών.

Το ίδρυμα Βασιλικής Ελλάδος έχει περιουσιακά στοιχεία που χάρισε ο Α.Ε.Υ. Μιχαήλ Ραίριχ σε αυτούς τους λαούς.

Το ίδρυμα λειτουργεί προς όφελος των λαών της Ελλάδας και της Νορβηγίας για τη δημιουργία πλούτου για κάθε δικαιούχο Έλληνα και Νορβηγό πολίτη.

Τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από 17 οντότητες και περιλαμβάνει τρία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια κεντρική τράπεζα και 13 εμπιστεύματα με ιστορία που χρονολογείται από το 1870.

Το 1913 η Όλγα Κωνσταντίνοβνα της Ρωσίας δημιούργησε τα 17 εμπιστεύματα Βασιλικής Ελλάδος. Σχεδόν το ήμισυ της περιουσίας του δημοσίου ιδρύματος αποτελείται από τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε 12 από αυτά τα εμπιστεύματα Βασιλικής Ελλάδος.

Ο Εκδότης Ηλεκτρονικού Χρήματος είναι μέρος της περιουσίας. Ο Εκδότης Ηλεκτρονικού Χρήματος ιδρύθηκε το 2007, είναι ο εκδότης των Χρυσών Δραχμών και λειτουργεί ως η κεντρική τράπεζα για την παγκόσμια τραπεζική ηλεκτρονικού χρήματος με ονομαστική αξία σε χρυσό.

Το εμπιστεύμα «Glob Gold Trust» κατέχει το χρυσό που ανήκε στην Ρωσική Αυτοκρατορική οικογένεια των Ρομάνοφ το 1916. Το δημόσιο ίδρυμα κατέχει το 45% του «Glob Gold Trust».

Το δημόσιο ίδρυμα περιλαμβάνει επίσης το 51% της Βασιλικής Τράπεζας της Ελλάδος και του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της από το 1870, το 30% του Χρηματιστηρίου Αποθετηρίων Αποδείξεων ιδρύθεντος το 2020 και το 22% του Χρηματιστηρίου Ακινήτων Αθηνών ιδρύθεντος το 2019.