Hvis du er Norsk statsborger, vil du i henhold til den aktuelle nyhetsmeldingen av 21. november 2022 kunne få et ID-dkort (Norsk digitalt identitetskort) fra og med 20. september 2023 for å kunne motta utbytte.

HERTUGEN

Hertugen av Samveldet er en statsmann med en ideologi og ferdigheter innen finans og teknologi. Hans Høyhet begynte å programmere i en alder av ti år, startet sin økonomiske karriere i 2005 i det familieeide rederiet Sunlight Maritime, og har hatt en karriere i to tiår innen teknologi og finans. Etter en rekke hendelser har Hans Høyhet viet sitt liv til offentlig tjeneste og har i løpet av de siste 7 årene vært aktiv i over 70 land. Hans Høyhet har også gitt de fleste av egne eiendeler til offentligheten, og gjort en rekke betydelige ofre.

Les biografien om Hertugen

Dokumenter skrevet av Hertugen