Athen, 2022, 20 November - I tillegg til vår kunngjøring tidligere i år om inkludering av det Greske folket som begunstigede til Kongelige Hellas og utbetaling av første utbytte i mars 2024, ved avgjørelse fra Hertugen av Samveldet (Hans Rolige Høyhet Michail Rørich) har det Norske folk også blitt begunstigede til Kongelige Hellas og kan forventer deres første utbytte i mars 2024.

Kongelige Hellas har blitt anerkjent som den nasjonale digitale identitetsmyndigheten av Unionsstat av Britiske Samveldet. Fra og med 20. September 2023 vil Norske statsborgere kunne få et ID-dkort (Norsk digitalt identitetskort) som du kan bruke til å registrere deg for utbytte.

For spørsmål vennligst kontakt Maria Venizelou maria.venizelou@athenscouncil.com

FOR UMIDDELBAR LØSLATELSE