2022 - Δημόσιο ίδρυμα μετεγκαταστάθηκε στη δικαιοδοσία της Ένωση'ς Πολιτείας της Βρετανικής Κοινοπολιτείας και εγγράφηκε με τον αριθμό 3 ως Privatus Negotium περιορισμένη από εγγύηση

2021 - ολοκληρώθηκε η δωρεά της περιουσίας από τον Α.Ε.Υ. Μιχαήλ Ραίριχ

2020 - Ιδρύθηκε το Χρηματιστήριο Αποθετηρίων Αποδείξεων

2019 - Δημόσιο ίδρυμα που ιδρύθηκε το 2019 με εξουσιοδότηση που χορηγήθηκε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου

2019 - Ιδρύθηκε το Χρηματιστήριο Ακινήτων Αθηνών

2010 - Ιδρύεται το «Glob Gold Trust»

2007 - Ιδρύεται η Εκδότης Ηλεκτρονικού Χρήματος

1916 - Τα εμπιστεύματα Βασιλικής Ελλάδος έσωσαν το χρυσόβουλλο που ανήκε στη ωσική Αυτοκρατορική οικογένεια των Ρομάνοφ το 1916

1913 - Όλγα Κωνσταντίνοβνα της Ρωσίας δημιούργησε τα 17 εμπιστεύματα Βασιλικής Ελλάδος